Licznik odwiedzin

17506297
Od 2011 roku
17506297

▪ Pallotti Convent w Laurel gościł wiele osób: uczestników Krajowego Spotkania SAC w Baltimore, dwie Siostry Pallotynki CSAC z Nowego Jorku, biorące udział w spotkaniu w Waszyngtonie oraz członków Zarządu Pallotti High School Board of Directors. ▪ W połowie czerwca odbyło się przyjęcie na pożegnanie p. Stephena Edmonds, który po 37 latach pracy jako przewodniczący i dyrektor Szkoły Św. Wincentego Pallottiego przeszedł na emeryturę. Na początku był on również radnym. W tym wydarzeniu uczestniczył Zarząd Prowincjalny. ▪ W Laurel siostry odbyły też zebranie rady prowincjalnej i spotkały się z miejscową wspólnotą. Dwie inne siostry przybyły w odwiedziny - s. Mary Michael Ronan i s. Josefina Alamilla z Belize, przebywająca w Wirginii Zach. na leczeniu.

▪ Siostry Gail Borgmeyer, Diane Bushee i Mary Grace Barile razem z przewodniczącym Centrum Medycznego NMP uczestniczyły w dorocznym Zebraniu Stowarzyszenia Szpitali Katolickich. Temat brzmiał “Dzisiejsze możliwości: jak reforma przyczyni się do postępu misji leczenia.” Prelegenci mówili o przyszłych zmianach w opiece zdrowotnej, które mogą wymagać ryzyka, gotowości do współpracy i pracy z nowymi partnerami oraz  o poszukiwaniu możliwości i sił w zapewnieniu lepszej opieki przy niższych kosztach.

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)