Licznik odwiedzin

17506270
Od 2011 roku
17506270

▪ 28.03 administracja szpitala św. Józefa w Buckhannon obchodziła 90. rocznicę jego istnienia. Tym wydarzeniem rozpoczęto rok jubileuszowego świętowania. S. Gail Borgmeyer i s. Diane Bushee wyraziły wdzięczność personelowi szpitala i podziękowały za dotychczasową współpracę. Z tej okazji została przygotowana wystawa upamiętniająca początki szpitala i pracy sióstr.

▪ Wspólnota w Huntington z radością przywitała s. Josefine Alamilla, która zostanie poddana badaniom lekarskim, oraz s.Terese Sparks z Belize, która spędzi swój urlop ze swoją siostrą Rosella Sparks.

▪ Siostry z Midwest w stanie St. Louis wyraziły Bogu ogromną wdzięczność za uchronienie przed zniszczeniami, jakie spowodowały przechodzące huragany, które zniszczyły całkowicie wiele domów.

▪ S. Francesca otrzymała nową odpowiedzialność - prowadzenie w Prowincji formacji permanentnej. Natomiast s. Karen będzie reprezentować Zgromadzenie w USNCC. S. Barbara nadal pozostaje odpowiedzialną za współpracę w ZAK. S. Mary Michael z wielkim zaangażowaniem udziela korepetycji studentom z Chin, Austrii, Beninu i Zachodniej Afryki.

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)