Licznik odwiedzin

17390859
Od 2011 roku
17390859

W niedzielę 15 sierpnia 2021 w Uroczystość Wniebowzięcia NMP o godz. 10.00 w kaplicy Centrum Medycznego odbyła się jubileuszowa Msza św. w intencji trzech naszych Sióstr: 65 lecie profesji zakonnej świętowały S. Elisabeth Heptner i S. Diane Bushee, a 60 lecie s. Elizabeth Monsanto.

Uroczystą Eucharystię sprawował ks. Gideon Oluabami – kapelan Centrum Medycznego. Podczas homilii mówił o Fiat Maryi oraz o TAK naszych Czcigodnych Jubilatek, które przez 65 i 60 lat odpowiadają na Bożą wolę. Podczas Mszy św. uroczyste Siostry odnowiły każda osobno swoje śluby, a następnie wszystkie razem pozostałe Siostry.

Po Mszy św. odbył się świąteczny obiad w gronie wspólnoty i zaproszonych gości. To była niezapomniana uroczystość.

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)