Licznik odwiedzin

17390096
Od 2011 roku
17390096

7 kwietnia 2021 r. nasz szpital św. Józefa w Buckhannon, WV, świętował jubileusz 100-lecia istnienia. Uroczystą Eucharystię w kościele parafialnym pw. Różańca Świętego, sprawował JE Ksiądz Biskup Mark. E. Brennan. Z powodu restrykcji związanych z pandemią nie mogłyśmy zaprosić zbyt wielu gości, mimo to udało się zorganizować wspólną modlitwę zarówno dla przedstawicieli parafii, jak i szpitala. Wśród zaproszonych gości byli: Prezez i CEO WVU systemu opieki zdrowotnej – Pan Albert Wright, Prezes i Dyrektor Generalny United Hospital Center – Pan Michael Tillman.

 

Mszę św. koncelebrował administrator naszej parafii, ks. Edward Tetteh SVD, a służbę liturgiczną pełnił diakon Pan Rue Thompson. Siostra Francesca przygotowała Liturgię Słowa. Czytanie z Dziejów Apostolskich (3, 1-10) doskonale pasowało na jubileusz:

Gdy Piotr i Jan wchodzili do świątyni na modlitwę o godzinie dziewiątej, wnoszono właśnie pewnego człowieka, chromego od urodzenia. Kładziono go codziennie przy bramie świątyni, zwanej Piękną, aby wstępujących do świątyni, prosił o jałmużnę. Ten zobaczywszy Piotra i Jana, gdy mieli wejść do świątyni, prosił ich o jałmużnę. Lecz Piotr wraz z Janem przypatrzywszy się mu powiedział: «Spójrz na nas!». A on patrzył na nich oczekując od nich jałmużny. «Nie mam srebra ani złota - powiedział Piotr - ale co mam, to ci daję: W imię Jezusa Chrystusa Nazarejczyka, chodź!»  I ująwszy go za prawą rękę, podniósł go. A on natychmiast odzyskał władzę w nogach i stopach. Zerwał się i stanął na nogach, i chodził, i wszedł z nimi do świątyni, chodząc, skacząc i wielbiąc Boga. A cały lud zobaczył go chodzącego i chwalącego Boga.  I rozpoznawali w nim tego człowieka, który siadał przy Pięknej Bramie świątyni, aby żebrać, i ogarnęło ich zdumienie i zachwyt z powodu tego, co go spotkało. (Dz 3, 1-10)

To jest dokładnie to, co Siostry i personel szpitala św. Józefa robili przez ostatnie 100 lat. Nie mając srebra ani złota, nieśli ludziom uzdrawiająca moc Chrystusa, dając przykładem poświęcenia i służby okazję do wielbienia Boga w darach Jego miłości.

 

Szpital 1921 r.

Na zakończenie słowa wdzięczności wobec Sióstr Misjonarek Pallotynek oraz personelu szpitala wyrazili Pan Albert Wright oraz Prezes i Dyrektor Generalny szpitala Skip Gjolberg. Słowa Siostry Prowincjalnej, Sr. Mary Grace Barile, odczytał jeden z pracowników szpitala.

Uroczystość zakończył wspólny śpiew wdzięczności Święty Boże, chwalimy Twoje Imię.

 

S. Francesca Lowis SAC

 

 

 

 

 

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)