Licznik odwiedzin

17390229
Od 2011 roku
17390229

Po 60 latach posługi w St. Mary's Medical Center w Huntington w stanie Wirginia, 31 marca 2021 r., s. Diane Bushee przeszła na emeryturę. Podczas długoletniej służby Siostra Diane podejmowała pracę na różnych kierowniczych stanowiskach, w tym zastępcy dyrektora ds. pielęgniarstwa. Odegrała kluczową rolę w projektach rozbudowy i innych zmian, które przyczyniły się do przekształcenia szpitala w Centrum Medyczne, zapewniające również opiekę duchową i duszpasterską.

Od 1990 r. s. Diane pełniła funkcję wiceprezydenta ds. Integracji Misji, czuwając aby administratorzy Centrum, personel kliniczny oraz inni pracownicy postępowali zgodnie z dyrektywami etycznymi wynikającymi z wiary.

W wywiadzie dla lokalnej gazety, Pan Todd Campbell, dyrektor operacyjny Centrum, powiedział: „Jesteśmy bardzo wdzięczni Siostrze Diane za cały jej wkład i zaangażowanie, nie tylko na rzecz Centrum, ale także na rzecz całej naszej społeczności Huntington. Życzymy Siostrze – wraz ze słowami serdecznej wdzięczności – wszelkiej pomyślności na zasłużonej emeryturze”.

Na stanowisku wiceprzewodniczącej ds. Integracji Misji zastąpi s. Diane, s. Mary Grace Barile, która wcześniej pełniła funkcję dyrektora w tym departamencie. Aktualnie s. Mary Grace jest również przełożoną prowincjalną Prowincji Królowej Apostołów w USA. Posługę w St. Mary's Medical Center, s. Mary Grace rozpoczęła w 1969 r. w Biurze Biznesu. W wywiadzie prasowym, Siostra powiedziała: „Cieszę się, że przez posługę wiceprzewodniczącej mogę kontynuować misję naszych Sióstr Pionierek i Założycielek. Chociaż Sióstr jest już niewiele w Centrum, nie przestajemy wspierać naszego personelu i współpracowników w opiece nad naszymi pacjentami”. Pan Todd Campbell powiedział również: „Siostra Mary Grace była przez wiele lat kluczową osobą w St. Mary's Medical Center i cieszę się, że będzie kontynuowała swoją ważną pracę w nowej roli, jako wiceprzewodnicząca ds. Integracji i Misji. Nie mogę się doczekać współpracy z Siostrą i cieszę się, że nasze Centrum pozostaje wierne swojej misji i katolickim wartościom”.

Część obowiązków s. Diane przejmie również ks. Greg Creasy, dyrektor ds. opieki duchowej i misji. Między innymi na nim spocznie dotychczasowa odpowiedzialność Siostry, nadzoru administracyjnego nad Komisją Etyki oraz edukacja pracowników oraz zespołu klinicznego w zakresie filozofii, misji i wartości.

Uroczyste pożegnanie Siostry Diane odbyło się 5 kwietnia. Na modlitwie w kaplicy zgromadziło się bardzo wielu obecnych i również emerytowanych pracowników Centrum. Życzeniom, słowom wdzięczności i serdecznym wspomnieniom – do których dołączyły także nasze Siostry: s. Joanne Obrochta i s. Mary Terence Wall, wikaria prowincjalna – nie było końca! Dziękujemy s. Diane za jej wierną i wytrwałą posługę w St. Mary's Medical Center.

***

O Centrum Medycznym St. Mary’s:

St. Mary’s Medical Center to szpital z 393 licencjonowanymi łóżkami znajdujący się w Huntington, w Zachodniej Wirginii. Założony w 1924 roku przez Siostry Pallotynki Misjonarki, do dziś oferuje szeroką gamę usług szpitalnych i ambulatoryjnych w Zachodniej Wirginii, południowym Ohio i wschodnim Kentucky. St. Mary’s Medical Center to również Centrum Edukacyjne, w którym mieszczą się szkoły: pielęgniarstwa, układu oddechowego i obrazowania medycznego. Centrum jest częścią Mountain Health Network, w skład którego wchodzi również Cabell Huntington Hospital, szpital z 303 łóżkami dla szkoły medycznej, szkoły farmacji i pielęgniarstwa Uniwersytetu Marshalla.

THE HERALD DISPATCH – Gazeta Codzienna (HUNTINGTON, West Virginia)

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)