Licznik odwiedzin

17390925
Od 2011 roku
17390925

20 lutego 2021 roku, w sobotnie popołudnie czasu europejskiego, odbyło się za pomocą programu Zoom, spotkanie Zarządu Generalnego z Zarządem Prowincjalnym Prowincji Krolowej Apostołów w USA. Siostra Mary Grace Barile, przełożona prowincjalna, przedstawiła bieżącą sytuację Prowincji, prezentując każdą wspólnotę i podejmowane apostolstwo.

Siostry podejmują wiele zadań, kontynuując długoletnią posługę na polu duszpasterskim, edukacyjnym i pastoralnym. Siostry odpowiadają także, szczególnie teraz w czasie pandemii, na potrzeby i wyzwania parafii oraz potrzebujących, wspomagając chorych i ubogich pomocą materialną, wsparciem duchowym i posługą eucharystyczną. Ogromną radością Prowincji jest bardzo dobra współpraca ze świeckimi, którzy dbają o zachowanie pallotyńskiego charyzmatu i misji Zgromadzenia w prowadzonych wcześniej przez Siostry instytucjach: szpitalach, szkole i centrum rekolekcyjnym.

Od kilku lat Prowincja cieszy się międzynarodową wspólnotą w Laurel, którą tworzą Siostry pochodzące z USA, Polski oraz Indii. Siostry wspomagają także inne nasze wspólnoty w Zgromadzeniu.

Zaangażowanie Sióstr na tak różnych polach robi rzeczywiście wrażenie! Prowincja, pomimo że zmaga się z wieloma wyzwaniami, stoi pod znakiem nadziei i odważnego spojrzenia w przyszłość.

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)