Licznik odwiedzin

17507126
Od 2011 roku
17507126

▪  Dnia 15 marca w wieku 100 lat zmarła s. Madeleine Lopez. Bardzo jej będzie brakowało wszystkim, którzy żyli i pracowali z nią w Centrum Medycznym Medical Center w Huntington, a także w różnych organizacjach związanych ze służbą zdrowia i finansami. Pożegnanie Siostry i pogrzeb były wielkim świadectwem jej życia. Współsiostry czuły się podniesione na duchu obecnością wielu gości, którzy opowiadali, jak życie Zmarłej było dla nich przykładem służby i poświęcenia dla Kościoła. S. Gail Borgmeyer, prowincjalna, wygłosiła wspaniałe słowo o Siostrze, ukazując jej życie od zarania poprzez  77 lat bycia siostrą pallotynką. Prowincja USA i St. Mary's Medical Center nie byłyby tam, gdzie są dziś, gdyby nie fachowość i profesjonalizm s. Madeleine, mądrej „businesswoman”. Jej uśmiech, miłość do charyzmatu św. Wincentego, do naszego Zgromadzenia, miłość i troska o każdą siostrę amerykańskiej prowincji nigdy nie będą zapomniane. Zarówno lokalna stacja telewizyjna, jak  i miejscowe gazety prezentowały na swoich łamach i w programach życie s. Madeleine, gdyż Siostra była dobrze znana i lubiana w środowisku Huntington.

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)