Licznik odwiedzin

17442428
Od 2011 roku
17442428

W dniach 8-12 lipca 2019 r. w parafii St. Mary of the Mills w Laurel odbyła się wakacyjna szkoła biblijna zatytułowana COOL KINGDOM. W spotkaniu uczestniczyło 105 osób.

Program opierał się na rozważaniu cnót Maryi: posłuszeństwa, wiary, miłości, czystości i radości. Szkoła była okazją do prezentacji wysokiego kunsztu muzycznego, aktorskiego i artystycznego uczestników. Nawet przekąski zostały przygotowane zgodnie z tematem. Cool Kingdom zostało zorganizowane przez nauczycieli i ks. Anthonego, proboszcza parafii w Laurel, który uroczyście otworzył i pobłogosławił całe przedsięwzięcie.

Miałam radość być wolontariuszem wakacyjnej szkoły biblijnej. Służyłam pomocą i wsparciem uczestnicząc w zajęciach z dziećmi, które wprost zarażały nas entuzjazmem i radością dobrej zabawy. Uczestnicy musieli również włożyć sporo wysiłku, by codziennie zapamiętać wyznaczone fragmenty Pisma Świętego. Osobiście był to dla mnie czas wielkiego ubogacenia, a z kontaktu z najmłodszymi wiele wyniosłam dla własnej drogi duchowej. Cennym doświadczeniem była również współpraca z nauczycielami. Z wdzięcznością wspominam ich serdeczność i wsparcie.

Cool Kingdom zakończyła celebracja Mszy św. oraz wspólna agapa. Niech Boże błogosławieństwo otacza organizatorów i uczestników wakacyjnej szkoły biblijnej!

S. Sahaya SAC

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)