Licznik odwiedzin

17442362
Od 2011 roku
17442362

Wspólnoty naszej Prowincji pw. Maryi Królowej Apostołów od tygodni przygotowywały się do wizytacji i odwiedzin s. Izabeli Świerad, przełożonej generalnej. Modlitwę do codziennego odmawiania przygotowała s. Francesca Lowis.

Wizytację w naszej wspólnocie, którą tworzą s. Mary Terence Wall, s. Elisabeth Heptner, s. Angela Madera i s. Joanne Obrochta, Siostra Generalna rozpoczęła 14 lipca. Powitałyśmy Siostrę uroczystą kolacją, ciesząc się, że mogłyśmy ponownie się spotkać. S. Izabeli towarzyszyła s. Mary Grace Barile, przełożona prowincjalna. Kolejne dni były czasem wzajemnego dzielenia się. Siostra Generalna przekazała nam również aktualne wiadomości z życia Zgromadzenia. W harmonogramie wizytacji nie zabrakło spotkań wspólnotowych, rozmów indywidualnych, odwiedzin sióstr w infirmerii.

S. Izabela i s. Mary Grace odwiedziły także nasz dom w St. Louise, gdzie spotkały się z dyrektorem Centrum Odnowy Panią Marillyn Webb. Odbyły się także spotkania z dyrektorami szpitali, prezesami i dyrektorami generalnymi: Mountain Health Network – Panem Michaelem Mullins, St. Mary’s Medical Center – Panem Toddem Campbell oraz Huntington Hospital – Panem Kevinem Fowler. Spotkania potwierdziły utrzymanie misji Zgromadzenia w tych instytucjach, tj. ochrony życia i wartości chrześcijańskich. Wśród różnych spotkań nie zabrakło także spotkania z ks. Franko Donio SAC ze wspólnoty w Baltimore.

22 lipca odbyło się spotkanie wspólnotowe podsumowujące wizytację. Siostra Generalna przekazała nam sugestie, duchowe inspiracje i pierwsze spostrzeżenia. Zaprezentowała także pokaz slajdów z naszych misji oraz przedstawiła aktualną sytuację procesu zjednoczenia z Siostrami Pallotynkami Rzymskimi (CSAC).

Oficjalne zakończenie wizytacji odbyło 23 lipca w Laurel, podczas spotkania z Zarządem Prowincjalnym. Wizytacja zaszczepiła w nas nadzieję odradzającego się życia. Wszystkie odczułyśmy entuzjazm i konieczność głębszego zaangażowania na rzecz apostolstwa i życia wspólnego. Dziękujemy s. Izabeli za jej ubogacająca obecność między nami, światło i błogosławieństwo.

s. Joanne Obrochta SAC

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)