Licznik odwiedzin

17442295
Od 2011 roku
17442295

Pragniemy podzielić się naszym szczęściem i radością. Otóż 27 lutego 2019 r. do naszej wspólnoty w Laurel dołączyły dwie Siostry z Indii s. Sahaya Mary Ambrose i s. Amutha Motcha. Od pierwszych kroków postawionych na lotnisku w Baltimore towarzyszyły Siostrom s. Stella Holisz i s. Danuta Przybyłek.

Następnie Siostry zostały serdecznie powitane we wspólnocie w Laurel jako nowe członkinie Prowincji Królowej Apostołów w USA. Obecnie międzynarodowa wspólnota w Laurel liczy 7 sióstr.

Siostra Mary Grace Barile, przełożona prowincjalna wraz radą dziękują s. Helen Lourdusamy, przełożonej prowincjalnej z Indii i jej radzie, za tak hojny dar w osobach dwóch młodych sióstr, by były wsparciem w wypełnianiu i szerzeniu charyzmatu św. W. Pallottiego w Ameryce. Cieszy owocna współpraca między naszymi Prowincjami. Otwiera to drogę ku przyszłości. Mamy także nadzieję, że nasza wspólnota w Laurel będzie inspiracją do budowania międzynarodowych wspólnot w naszym Zgromadzeniu.

cg/mps

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)