Licznik odwiedzin

17506210
Od 2011 roku
17506210

▪ W ramach przygotowań do wprowadzenia nowego Mszału Rzymskiego w Adwencie 2011 roku, ss. Mary Grace Barile i Diane Bushee wzięły udział w liturgicznych warsztatach muzycznych. S. Francesca Lowis poprowadziła w szpitalu St. Joseph w Buckhannon kwartalne nabożeństwo za zmarłych, zapraszając członków rodzin pacjentów, którzy w tym okresie odeszli do Pana, jak również personel i lekarzy. S. Phyllis Carpenter prowadzi prace badawcze w Wesleyan College Library na temat sióstr, które są pochowane na cmentarzu przy szpitalu St. Joseph w Buckhannon.

▪ W Pallotti Convent w Laurel odbyło się dwudniowe spotkanie robocze pallotyńskich dyrektorów ds. powołań ze zgromadzenia sióstr pallotynek rzymskich CSAC z Nowego Jorku oraz księży i braci pallotynów ze wschodniej i środkowo-zachodniej prowincji. Organizatorką była s. Lena May SAC, pełniąc honory domu.

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)