Licznik odwiedzin

17507268
Od 2011 roku
17507268

·Siostry ze wspólnoty we Florissant przeprowadziły się z domu „Renewal Center” do nowego domu formacyjnego, gdzie po raz pierwszy świętowały uroczystość Bożego  Narodzenia.

Nowy dom nowicjatu, Florissant (fot. s. Elizabeth Becker SAC)


· Z okazji uroczystości Bożego Narodzenia administracja szpitali: St. Mary’s Medical oraz św. Józefa zaprosiła wszystkim pracowników, aby wyrazić im swoją wdzięczność, za odpowiedzialną i ofiarną pracę. Centrum Medyczne przygotowało świąteczny obiad natomiast szpital Św. Józefa uroczystą kolację.
· W szkole w Laurel pw. Św. Wincentego Pallotiego jak co roku tradycyjnie zapalono światła na choince. Każde ze świateł symbolizowało wspomnienie oraz pamięć o wszystkich ofiarodawcach.
· Śnieżyce, które nawiedziły USA spowodowały, iż nie wszystkie siostry mogły wspólnie świętować Boże Narodzenie. s. Francesca Lowis i s.Phyllis Carpenter pozostały  same w Buckhannon. Natomiast siostry z infirmerii dołączyły do wspólnoty w Huntington.
· Dnia 26 grudnia, s. Rosebell Hutchinson po sześciu miesiącach pobytu w infirmerii w Huntington, powraca do domu w Belize. Jednak z powodu burzy śnieżnej siostra musiała zatrzymać się w Laurel skąd następnego dnia wyjechała do New Jersey wraz ze swoją rodzoną siostrą.

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)