Licznik odwiedzin

17442295
Od 2011 roku
17442295

(Więcej zdjęć: Galeria zdjęciowa)

W dniach 10-14 czerwca 2013 r. w Huntington, Siostry Prowincji Amerykańskiej pw. Królowej Apostołów odbyły Kapitułę Prowincjalną. W czasie jej trwania miałyśmy zaszczyt gościć Siostrę Generalną Izabelę Świerad, która była dla nas wielkim wsparciem i cennym źródłem w podejmowaniu wszelkich spraw związanych z przyszłością naszego życia wspólnotowego i apostolskiego. Wspólnie rozeznawałyśmy, jakie dalsze kroki i decyzje powinniśmy podjąć we współpracy z Zarządem Generalnym.

Temat przewodni Kapituły brzmiał: Postępujmy według wiary (2 Kor 5,7). Nasza Siostra Prowincjalna Gail Borgmeyer i Siostra Generalna inspirowały i dodały nam wiele odwagi w wybieraniu życia, aby pójść naprzód w wierze, zawierzając Bogu naszą przyszłość, a także wspierając siebie i miłując nawzajem.

S. Amy Hereford, CSJ, prawnik i kanonista, była jednym z zaproszonych prelegentów i pomogła nam rozpoznać zadania, które należy podjąć z myślą o naszej przyszłości: 1. Instytucje i poszukiwanie odpowiednich współpracowników 2. Administracja i źródła utrzymania 3. Zaangażowanie świeckich w nasze apostolstwo w duchu pallotyńskiego charyzmatu 4. Prowincja/Delegatura/Wspólnota.

Steve Gelineau, Wiceprezes Zespołu Specjalistów i Konsultantów ds. Instytucji, przedstawił i udokumentował fachowo działanie obecnego systemu zdrowotnego w Stanach Zjednoczonych i możliwość funkcjonowania w tym systemie mniejszych jednostek zdrowotnych, takich jak  Pallotyńskie Centrum Zdrowia.

Kapituła Prowinjalna była przepełniona wzajemnym dzieleniem się, modlitwą, refleksją i adoracją Najświętszego Sakramentu. Pod koniec każdego dnia s. Izabela spotykała się z Zarządem Prowincjalnym na ewaluacji sesji kapitulnych i planowaniu kolejnego dnia.

Podczas Kapituły świętowałyśmy Jubileusz 60 lat profesji zakonnej s. Bernadity Peterson i 50 lat życia konsekrowanego s. Mary Terence Wall. Uroczysta Eucharystia została odprawiona w szpitalnej kaplicy, a następnie świętowanie uwieńczono wspólną fotografią zgromadzonych sióstr i jubileuszowym obiadem.

14 czerwca 2013 roku zebrałyśmy się po raz ostatni, aby podziękować i pożegnać s. Izabelę, która wyruszyła do Laurel, Maryland, a stamtąd do Rzymu. Był to moment radości połączony z odrobiną smutku... Po tym jakże istotnym dla nas wydarzeniu ostatnich dni, powróciłyśmy do codziennych zajęć i obowiązków.

S. Francesca Lowis SAC

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)