Licznik odwiedzin

17390925
Od 2011 roku
17390925

8 września w Święto Narodzenia NMP, w Siuyu w parafii pw. Chrystusa Króla, cztery Siostry Pallotynki Misjonarki złożyły śluby wieczyste: s. Anna John Tendwa, s. Edinesta Charles Kulungu, s. Martina Nicodemus Hilary i s. Paskalina Baha Ombay.

Uroczystą Mszę św. sprawował JE Ks. Biskup Edward Mapunda, ordynariusz diecezji Singida. W homilii podkreślił ważność modlitwy, sakramentów oraz wierności ślubom zakonnym. Powiedział, że w Kościele w Tanzanii podstawowym apostolstwem osób konsekrowanych jest katecheza. Śluby przyjęła s. Josephina D’Souza, wikaria generalna. Wśród przybyłych gości byli księża pallotyni, nasze Siostry, osoby zakonne z innych zgromadzeń oraz rodzina i przyjaciele „uroczystych” sióstr.

Po Mszy św. podczas wspólnego posiłku nie zabrakło tradycyjnych tańców i występów ilustrujących miejscową kulturę. Uroczystość zakończyło pasterskie błogosławieństwo buskupa Edwarda. Gratulujemy nowym siostrom wieczystkom, które oddały swoje życie w ręce Boga i Kościoła w naszym Zgromadzeniu. Niech pasja i gorliwość św. Wincentego Pallottiego ożywia siostry do dawania świadectwa ewangelicznej radości w służbie najbardziej potrzebującym.

Sr. Florida Mjengi SAC

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)