Licznik odwiedzin

17356346
Od 2011 roku
17356346

26 lutego odbyło się spotkanie online Zarządu Generalnego z Zarządem Prowincjalnym Prowincji Matki Bożej Królowej Pokoju w Tanzanii. S. Basilisa Jacob, przełożona prowincjalna, przedstawiła raport, który wyświetlił aktualną sytuację Prowincji. Siostry w Tanzanii są prężnie rozwijającą się wspólnotą, zarówno pod względem nowych powołań, jak i podejmowanych dzieł apostolskich. Opieka medyczna, edukacja, posługa pastoralna – to najważniejsze kierunki ewangelicznej pracy Sióstr.

Cieszy nowo otwarta misja w Zambii, gdzie posługują obecnie trzy Siostry. Radością jest współpraca z Prowincją w Afryce Południowej. Do wyjazdu przygotowują się dwie Siostry, aby wspomóc tamtejsze wspólnoty i personalnie i apostolsko. W Tanzanii swoją siedzibę ma Międzynarodowy Nowicjat, przez który Pan Bóg daje Siostrom okazję do wzrastania we współpracy i budowania międzynarodowych wspólnot w duchu Ewangelii. Niezwykle interesującą jest także praca wśród plemienia Masajów w Morogoro. Szkoła, bursa dla uczniów i ośrodek zdrowia oraz częste wizyty w wiosce masajskiej – to codzienna posługa misyjna tamtejszej wspólnoty.

Wyzwaniem jest zbyt mała, jak na tak dynamicznie rozwijającą się Prowincję, infrastruktura. Potrzeba nowego domu formacyjnego dla postulatu oraz domu prowincjalnego. Siostry z nadzieją patrzą w przyszłość wierząc, że Pan Bóg który hojnie posyła robotników na swoje żniwo, pobłogosławi także wszystkie wyzwania i plany.

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)