Licznik odwiedzin

17391509
Od 2011 roku
17391509

Program formacyjny dla Sióstr Neoprofesek

Pięć Sióstr neoprofesek z Miedzynarodowego Nowicjatu w Tanzanii (8.12.2020) uczestniczyło w trzymiesięcznym kursie formacyjnym, który odbył się w Poli Singisi/ Arusha pod okiem s. Liberaty Niyongiry i s. Honoraty Lyimo, radnych generalnych. Program został przygotowany przez Zarząd Generalny we współpracy z zespołem formacyjnym nowicjatu i miał na celu pogłębienie niektórych treści formacyjnych. Z racji pandemii mistrzyni nowicjatu nie mogła przez kilka tygodni wyjechać z Rwandy, stąd Siostry Nowicjuszki przygotowujące się do I profesji potrzebowały pogłębienia tematów dotyczących życia wspólnotowego, formacji międzykulturowej, rad ewangelicznych, rozeznawania, historii Zgromadzenia, Zasad Życia, eklezjologii, Nowego Testamentu i misjologii oraz formacji uczuć.

Dla wzmocnienia ducha misyjnego oraz apostolskiej gorliwości, program obejmował także opiekę duszpasterską nad osobami chorymi na AIDS, zrzeszonymi we wspólnocie ASIZI. Grupa spotyka się regularnie w jednym z naszych domów i jest pod stałą opieką Sióstr. Siostry Neoprofeski odwiedziły 10 osób w ich domach niosąc wparcie materialne i duchowe. Czas, gotowość do słuchania oraz modlitwa i przyjęcie ich cierpienia było największym darem jakie Siostry mogły im ofiarować. Każda z osób dzieliła się osobistym doświadczeniem życia pod znakiem choroby i powierzenia się Bogu każdego dnia. Mogłyśmy zobaczyć jak każdy człowiek jest cenny i wrażliwy.

W Ewangelii widzimy Jezusa, który spotyka ludzi w ich radościach i cierpieniach. Współczuł cierpiącym, jak w domu Marty, gdy opłakiwał śmierć Łazarza. I był także na weselu w Kanie. Doświadczenie apostolskiej posługi w różnych okolicznościach życia było dla Sióstr dobrą okazją spotkania z cierpieniem i radością oraz odpowiedzią na słowa św. W. Pallottiego: inny na nas czekają.

Doświadczenie apostolskie było także źródłem do pełniejszego zrozumienia słów papieża Franciszka, który sugerował osobom konsekrowanym opuszczenie strefy komfortu i wyjście naprzeciw tym, którzy ich potrzebują. Potrzebują przede wszystkim czasu, obecności, miłości i modlitwy. Program formacyjny z pewnością pogłębił świadomość Sióstr, że podobnie jak pierwsi uczniowie Jezusa, my Siostry Pallotynki Misjonarki, jesteśmy posłane. Kurs wzmocnił doświadczenie przynależności do Kościoła i Zgromadzenia.

S. Mary Grace, s. Lidya, s. Rebecca, s. Valeria i s. Beatrice są bardzo wdzięczne za otrzymaną łaskę.

Sr. Liberata Niyongira SAC

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)