Licznik odwiedzin

17390957
Od 2011 roku
17390957

W 2017 roku, Siostry Pallotynki Misjonarki z Tanzanii otworzyły nową misję w wiosce Magogo, parafii Dakawa. Nowa misja znajduje się w buszu, 9 km od głównej drogi Morogoro. Mieszkańcy tego obszaru to głównie pasterze koczownicy z plemienia Masajów, którzy mieszkają w lesie Mvomero.

Pierwszym krokiem Sióstr było przygotowanie szkoły pw. bł. Elżbiety Sanny i internatu. W 2018 r. w szkole było 21 uczniów, w tym roku zapisanych jest 163. 53 mieszkało w internacie, a 40 przychodziło do szkoły pieszo. Im więcej dzieci, tym więcej radości i tym więcej wydatków, np.: na jedzenie, ponieważ uczniowie otrzymują posiłki. Do szkoły oprócz dzieci masajskich uczęszczają także dzieci spoza wioski, których rodzice są w stanie opłacić czesne. Wyzwaniem stał się jednak dowóz uczniów szkoła-dom. Udało się nam kupić używanego minibusa na 16 osób, ale wraz ze rozwojem szkoły pilnie potrzebowałyśmy większego autobusu.

20 stycznia udało nam się kupić 34-osobowy autobus. Drodzy Przyjaciele dziękujemy za wasze wsparcie! Dzięki Wam transport naszych uczniów przez busz po pierwsze jest możliwy, a po drugie bezpieczniejszy. Aktualnie możemy przewozić nowym autobusem i poprzednim minibusem, 76 dzieci.

Dziękujemy Bogu za naszych dobrodziejów, za pomoc s. Marty Litawy, generalnej prokuratorki misyjnej oraz naszych Sióstr w Anglii. Dzięki Wam nasze marzenia się spełniły!

Niech Pan Wam błogosławi.

Sr. Basilisa Jacob SAC/ Przełożona Prowincjalna

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)