Licznik odwiedzin

17391016
Od 2011 roku
17391016

Liturgiczne święto Epifanii w Kościele w Tanzanii obchodzone było w niedzielę 3 grudnia. I jako członkowie lokalnego Kościoła i nasze liturgiczne świętowanie odbyło się w niedzielę. Jednak jako rodzina pallotyńska postanowiliśmy zachować 6 grudnia jako dzień naszego pallotyńskiego świętowania. Nasze dwie wspólnoty: International Noviciate i Leadership wraz z Księżmi Pallotynami z Arusha, pracownikami i sąsiednią wspólnotą Sióstr Elżbietanek rozpoczęliśmy nasze świętowanie uroczystą Mszą Świętą, której przewodniczył ksiądz John Onna SAC, przełożony delegatury wschodnioafrykańskiej.

Liturgia wypełniona była śpiewem i modlitwą w różnych językach. Następnie przenieśliśmy się na teren naszego ogrodu, by przy wspólnym obiedzie ucieszyć się naszą pallotyńska rodziną i znajomymi. Nowicjuszki przygotowały wiele zabaw i tańców, co przysporzyło wszystkim wiele radości. Wszyscy dobrze się bawili o czym może świadczyć fakt, że nikomu się nie spieszyło do domu. Cieszyliśmy się bardzo, że mogliśmy się podzielić naszym pallotyńskim charyzmatem z Siostrami Elżbietankami - naszymi sąsiadkami. Ufamy, że doświadczenie wspólnej modlitwy i agapy wzmocni nasze więzi i współpracę w pallotyńskiej rodzinie.

Sr. Małgorzata Lech SAC, Tanzania

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)