Licznik odwiedzin

17391016
Od 2011 roku
17391016

Od dzieciństwa często słyszałam o Świętym Józefie, ponieważ mój tato – jako dorosły człowiek – przyjmując sakrament chrztu świętego, wybrał imię Józef. Pamiętam, jak ojciec mówił, że kocha to imię, ponieważ szczególnie czci Maryję, o której uczył się z katechizmu. Tak więc imię i postać św. Józefa pozostają ze mną od dziecka. Przygotowując się do podjęcia życia zakonnego, szukałam osoby, której mogłabym zwierzyć się z moich pragnień zostania pallotynką.

Moi rodzice, choć są blisko Pana Boga, nie wiedzieli czym jest życie konsekrowane. Dlatego moim duchowym ojcem i przyjacielem został św. Józef. To jemu w modlitwie opowiadałam o moich pragnieniach, o moim tacie Józefie, o moim dziadku, który – bardzo mnie kochając – nie chciał zgodzić się na moje powołanie zakonne i widział mnie tylko w małżeństwie. Prosiłam więc św. Józefa, żeby jakoś temu wszystkiemu zaradził…

Po dziesięciu latach nieobecności w domu rodzinnym – jestem z plemienia Masajów – dzięki wstawiennictwu św. Józefa wróciłam i powiedziałam wszystkim, że podjęłam decyzję wstąpienia do Zgromadzenia. Zgodnie z moją kulturą, taka wiadomość była dla najbliższych co najmniej dziwna, ale wtedy właśnie modliłam się w sercu: „Święty Józefie, proszę, pomóż mi. Nie mam innego wyjścia. Przekonaj ich”. I św. Józef dokonał cichego cudu i dziś jestem już osobą konsekrowaną, pallotynką, misjonarką.

Modlitwa do św. Józefa:

Święty Józefie, nigdy nie miałam odpowiednich słów, by się do Ciebie modlić.

Dziękuję, że jesteś mi wiernym Ojcem. Niech ten rok Tobie poświęcony będzie

czasem łaski i błogosławieństwa dla wielu, którzy proszą o Twoją pomoc. Amen!

 

Sr. Rebecca Joseph SAC/ Tanzania

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)