Licznik odwiedzin

17445715
Od 2011 roku
17445715

  • W dn. 25.11-4.12 Siostry Nowicjuszki II roku przeżywały rekolekcje bezpośrednio poprzedzające uroczystość I profesji. Siostrom towarzyszył ks. Emmanuel Msuli SAC i s. Małgorzata Lech SAC.

 

  • W dn. 26-27 listopada s. Anna Małdrzykowska, radna generalna poprowadziła zajęcia dla postulantek i sióstr nowicjuszek na temat Powołanie a wspólnota; Powołanie a pallotyński charyzmat; Powołanie a pragnienia. Rozeznawanie indywidualne i wspólnotowe. Różnorodność metod aktywnie zaangażowała Siostry w wykłady i pozwoliła wydobyć bogactwo talentów i różnorodność kultur.

 

  • 7 grudnia podczas I Nieszporów ku Niepokalanego Poczęcia NMP grupa dziesięciu postulantek z Rwandy, DR Konga i Tanzanii rozpoczęła uroczyście Nowicjat. Przyjęcia do wspólnoty dokonała s. Izabela Świerad, Przełożona Generalna w obecności wyższych przełożonych: s. Basilisy Jacob (Tanzania) i s. Bellancilii Mukandahiro (Rwanda). Na znak przynależności postulantki otrzymały imię Siostra oraz krzyż i Pismo św. jako znaki naśladowania Chrystusa bardziej z bliska. Obecnie wspólnota Międzynarodowego Nowicjatu liczy 20 Sióstr z Tanzanii, Rwandy, DR Konga i Kamerunu.

 

  • W przeddzień Uroczystości Niepokalanego Poczęcia NMP miało miejsce uroczyste poświęcenie figury św. Wincentego Pallottiego, która stanęła na specjalnie przygotowanym miejscu naprzeciw głównego wejścia do domu. Figura została przywieziona przez s. Dolores Deko i jest darem dobrodziejów z Polski dla Tanzanii. Wspólnota Nowicjatu została także obdarowana kompletem bielizny kielichowej oraz kielichem do sprawowania Mszy św. Wszystkim ofiarodawcom składamy serdeczne podziękowania!

 

  • 9 grudnia odbyło się spotkanie Podkomisji ds. Zjednoczenia pallotyńskich siostrzanych Zgromadzeń (SAC i CSAC), w którym wzięły udział: s. Izabela Świerad, Przełożona Generalna, s. Bellancila Mukandahiro, przewodnicząca podkomisji i Przełożona Regionalna w Rwandzie, s. Weronika Sakowska, Przełożona Delegatury w Kamerunie, s. Elisabeth Hartnick z Afryki Południowej oraz siostry ze wspólnot z Tanzanii, Rwandy i Ugandy. Spotkanie było bardzo owocne. Siostry przedstawiły konkretne sugestie na najbliższe miesiące i przyszłość: wspólne spotkania, seminaria, rekolekcje, uroczystości,  zapraszając również do współpracy Siostry CSAC z Mozambiku.
  • W dniach 10–16 grudnia w Prowincji Angielsko/Tanzanijskiej pw. Królowej Pokoju, odbyła się 51. Kapituła Prowincjalna. Temat Kapituły, który towarzyszył członkiniom podczas obrad pochodzi z listu do Rzymian: „Co nas oddzieli od miłości Chrystusa? ... ale we wszystkich tym odnosimy pełne zwycięstwo, dzięki Temu, który nas umiłował” (Rz 8, 36-39). W Kapitule uczestniczyła s. Izabela Świerad, przełożona generalna i s. Anna Małdrzykowska, radna generalna, a także s. Mary Mc Nulty i s. Nancy Logue z Anglii. Owocem Kapituły były wybory nowej Rady Prowincjalnej, które odbyły się 15 grudnia: Oto skład nowego Zarządu:

 S. Basilisa Jacob - Przełożona Prowincjalna

 S. Martha  Ayaqhoda - Wikaria   

S. Fabiola Joseph - Radna  i Ekonomka Prowincjalna

S. Gernoveva Salanga - Radna Prowincjalna

S. Adela Mnyambii -  Radna  Prowincjalna

Wstawiennictwu Maryi Królowej Pokoju i św. Wincentemu Pallottiemu polecajmy nowo wybrany Zarząd, wszystkie Siostry i sprawy Prowincji.

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)