Licznik odwiedzin

17445808
Od 2011 roku
17445808

 

21 listopada odbyło się uroczyste otwarcie naszej misji wśród plemienia Masajów w Tanzanii, niedaleko małego miasteczka Dakawy, Magogo. Siostry rozpoczęły tam pracę w 2017 r. Teren misji położny jest 8 km od głównej drogi, wśród prawdziwego buszu i obejmuje kaplicę z Najświętszym Sakramentem, dom sióstr, szkołę (w tej chwili do szkoły uczęszcza 56 dzieci, w tym dzieci masajskie), internat dla dzieci, budynki administracyjne i ośrodek zdrowia.

 

Uroczystego błogosławieństwa udzielił JE Ks. Biskup Telesfor Mkunde oraz administrator apostolski diecezji, ks. Lazarus Msimbe SDS. Wśród przybyłych gości byli księża pallotyni, salwatorianie, benedyktyni oraz księża diecezjalni i siostry z innych Zgromadzeń. Był także obecny pomysłodawca apostolstwa w tym miejscu ks. Drazan Klapez, Chorwat i długoletni misjonarz w Tanzanii, obecnie proboszcz parafii w Dakawa, na terenie której położona jest misja. Byli także mieszkańcy okolicznych wiosek i miasteczek. Szczególnie dopisali jednak Masaje - na uroczystości zjawiła się cała wioska w uroczystych tradycyjnych strojach. Rada starszych, młodzi mężczyźni oraz najstarsze kobiety przyszli już dzień wcześniej z podarunkami dla sióstr: krową i kozami. W nocy odtańczyli swój tradycyjny taniec rozpoczynający świętowanie.

 

 

 

Po Eucharystii przybyli goście prezentowali przygotowane przedstawienia: występom, śpiewom i tańcom nie było końca.

Bez wątpienia masajska misja jest znakiem, że Pan Bóg chce być obecny w każdym miejscu i w każdym czasie. Obecność Najświętszego Sakramentu w tym miejscu jednocześnie wzrusza i zobowiązuje. Nie bez znaczenia jest także to, że patronem misji jest św. Józef. Siostry podobnie jak On mają za zadanie troszczyć się i pielęgnować obecność Jezusa w życiu tamtejszych ludzi.

S. Anna Małdrzykowska SAC

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)