Licznik odwiedzin

17445715
Od 2011 roku
17445715

3 grudnia 2018 r. miałyśmy zaszczyt gościć w naszej wspólnocie Leadership w Arusha JE Ks. Arcybiskupa Marka Solczyńskiego, nuncjusza apostolskiego w Tanzanii. Księdzu Arcybiskupowi towarzyszyli JE Ks. Arcybiskup Isaac Amani z diecezji Arusha, JE Ks. Biskup Prosper Lyimo, biskup pomocniczy, ks. Simon Tengesi, wikariusz generalny, ks. Juvenalis Wengaa, sekretarz generalny oraz pięciu kapłanów reprezentujących okoliczne dekanaty.

Uroczyste powitanie uświetniły śpiewy i tańce naszych sióstr nowicjuszek. Ksiądz Nuncjusz modlił się w naszej kaplicy oraz podpisał księgę gości. W słowach powitania s. Basilisa Jacob SAC, Przełożona Prowincjalna wyraziła radość z obecności tak zacnych gości w tym szczególnym dla nas miejscu. Przekazała również słowa serdecznych pozdrowień od s. Izabeli Świerad SAC, Przełożonej Generalnej.

Ksiądz Nuncjusz obejrzał dom i okolicę, którą podczas II wojny światowej i w latach powojennych zamieszkiwało ok. 5 tys. polskich uchodźców uciekających z Syberii. Historia, odczytana przez sekretarza generalnego, była dla Księdza Nuncjusza wzruszającym zaskoczeniem. Ksiądz Nuncjusz powiedział, że rzeczywiście architektura domu jest typowa dla polskich zabudowań: betonowe domy o trwałej konstrukcji, która może przetrwać nawet ponad trzysta lat. „To może nieco dziwić miejscowych ludzi, ale dla mnie jest to normalne” – powiedział Ksiądz Nuncjusz. Zaznaczył także konieczność należnego przygotowania i wykorzystania tego miejsca, które z jednej strony będzie pamiątką historii polskich zesłańców, a z drugiej strony odpowie na potrzeby dzisiejszych mieszkańców. Udzielając pasterskiego błogosławieństwa podkreślił wartość historyczną miejsca. Plany na przyszłość zawsze niosą nowe wyzwania, ale i skrywają obietnicę.

Ksiądz Nuncjusz pobłogosławił zamierzenia i dobre intencje związane z Leadership. Następnie Ksiądz Nuncjusz odwiedził cmentarz polskich uchodźców w Tengeru, gdzie modlił się, zapalił znicze, złożył kwiaty oraz wygłosił krótkie słowo do grupy parafian z parafii Nambala. „Mamy obowiązek modlić się za dusze zmarłych i opiekować się miejscem ich doczesnego spoczynku. Ale mamy także obowiązek dbać o własne dusze” – powiedział Ksiądz Nuncjusz.

Następnie o godz. 12.30 sprawował Mszę św. w katedrze pw. św. Teresy. Dziękujemy Bogu za Jego błogosławieństwo dla naszej wspólnoty w osobie Księdza Nuncjusza i towarzyszących mu gości. Niech Pan nadal nam błogosławi i prowadzi swoimi drogami. 

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)