Licznik odwiedzin

17506270
Od 2011 roku
17506270

8 grudnia, w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, razem z Maryją wyśpiewałyśmy Bogu radosny hymn wdzięczności za wspólnotę 15 naszych postulantek, które rozpoczęły formację w Międzynarodowym Nowicjacie w Tanzanii. To wielka radość dla całego Zgromadzenia, które jest świadkiem kolejnego historycznego i znaczącego dla nas wydarzenia zapisanego pod datą 2017 r.

W Roku kanonicznym Siostrom Nowicjuszkom towarzyszy S. Marie Claire, Mistrzyni Nowicjatu, która prowadziła Siostry również na etapie bezpośredniego przygotowania do uroczystości przyjęcia do Nowicjatu. Była ona poprzedzona 8-dniowymi rekolekcjami, które były czasem bogatym w doświadczenie duchowe. Podczas nabożeństwa w domowej kaplicy przyjęcia do Nowicjatu dokonała S. Basilisa Jacob, Przełożona Prowincjalna.

Mszy św. przewodniczył Ks. Evarist Nyaki, magister Nowicjatu Braci Mniejszych Konwentualnych. W homilii zachęcał Siostry Nowicjuszki, aby nigdy nie traciły z oczu Jezusa i nie zniechęcały się łaską powołania. Podkreślił ważność czasu formacji, która ma służyć wzmacnianiu miłości do Chrystusa. Zwrócił także uwagę na rolę formatorów i przełożonych.

Po Eucharystii odbyła się wspólna agapa i uwielbienie Pana Boga za dar Jego nieskończonej miłości i miłosierdzia, którym jest łaska powołania. Siostry Nowicjuszki na wiele sposobów wyrażały radość i  szczęście rozpoczęcia formacji w międzynarodowej wspólnocie. 

 

 

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)