Licznik odwiedzin

17356748
Od 2011 roku
17356748

Enjoy beauty of Switzerland:

Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, co się stało. W Nim było życie, a życie było światłością ludzi /…/  A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. I oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy. Jan 1, 1.4. i 14

Kaplica w Pallotti-Huus, Niederuzwil, Szwajcaria

Czytaj więcej...

▪ W kwietniu s. Raphaela Fuchs i s. Maria Dörig uczestniczyły w „Zebraniu Ogólnym Wyższych Przełożonych” ze Szwajcarii. Temat towarzyszącego mu seminarium brzmiał: „Proces rozeznawania we wspólnotach zakonnych”, a prowadził je znany jezuita o. A. Riedlsperger z Wiednia.

▪ S. Daniela Schumacher i dwie świeckie członkinie ZAK z Zachodniej Szwajcarii wzięły udział w spotkaniu koordynacyjnym niemieckiego ZAK-u, które odbyło się w Limburgu.

▪ Siostry z Delegatury Szwajcarskiej podejmują codzienną pracę i apostolstwo z nadzieją patrząc w przyszłość. S. Daniela Schumacher jest aktywnie zaangażowana jako prezydent ZAK we wschodniej Szwajcarii. Siostra odwiedza chorych i starszych, udziela Komunii św. i śpiewa w chórze parafialnym. S. Maria Dörig jest odpowiedzialna za kierownictwo duchowe i jest przewodnikiem duchowym podczas rekolekcji ignacjańskich.

Czytaj więcej...

Medytacja św. Mikołaja z Flüe  - wyraz artystyczny:  Josua Bösch

 

Bóg jest Centrum wszystkiego.

Zewnętrzny okrąg to życie, świat.

ON widzi mnie, widzi ciebie, widzi nas wszystkich.

Wysyła nas niczym promienie w świat.

I znowu powracamy do NIEGO;

Tylko poprzez NIEGO mogę realizować moja posłanie

w moim realnym świecie.

 

S. Maria Dörig SAC

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)