Licznik odwiedzin

17357871
Od 2011 roku
17357871

▪ Siostry z Delegatury Szwajcarskiej podejmują codzienną pracę i apostolstwo z nadzieją patrząc w przyszłość. S. Daniela Schumacher jest aktywnie zaangażowana jako prezydent ZAK we wschodniej Szwajcarii. Siostra odwiedza chorych i starszych, udziela Komunii św. i śpiewa w chórze parafialnym. S. Maria Dörig jest odpowiedzialna za kierownictwo duchowe i jest przewodnikiem duchowym podczas rekolekcji ignacjańskich.

▪ 10 marca trzy Siostry świętowały swoje urodziny, razem z krewnymi i przyjaciółmi: 85. s. Hermenegild Dörig, 80. s. Maternis Schuler i s. Hieronyma Wrobel. Świętowanie miało miejsce w domu księży Pallottynów w Friedberg w Gossau. Eucharystii przewodniczył  ks. Erich Schädler, dawny proboszcz sióstr z Bernhardzell. Liturgię ubogaciła muzyka wykonana na organach i trąbce. Ks. Erich w okolicznościowej homilii podkreślił ważność patrzenia z nadzieją w przyszłość, przyjmując chwilę obecną jako zaproszenie, aby żyć tym dniem, który Bóg daje nam w darze. Przedłużeniem świętowania było radosne spotkanie w specjalnie przystrojonej na tę uroczystość sali.

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)