Licznik odwiedzin

17357835
Od 2011 roku
17357835

▪ Pod koniec roku 2011 Siostry w Niederuzwil pożegnały 90-letniego ks. Oswalda Scheuermann SAC, który przez wiele lat odprawiał u sióstr codzienną Eucharystię. Siostry czują się uprzywilejowane, że mogą nadal korzystać z posługi kapłańskiej księży pallotynów pomimo, iż jest ich niewielu. Nadal będą przychodzili do wspólnoty w Bernhardzell i w Niederuzwil. Sąsiedzi i przyjaciele sióstr cieszą się z tej posługi i chętnie przychodzą na Mszę św. Do wspólnoty ks. pallotynów w Gossau przybyli z Indii nowi młodzi kapłani: Freddy, Michael i Gregory. Ich obecność jest dla całej rodziny pallotyńskiej radością oraz źródłem nadziei na przyszłość. Obecnie poświęcają oni czas na naukę języka niemieckiego.

▪ Epifania przeżywana była w duchu jedności jako wspólne świętowanie księży pallotynów, sióstr pallotynek i przyjaciół. Uroczystość została zorganizowana przez ks. pallotynów w Gossau, a także w Bernhardzell i w Niederuzwil. Zaś Triduum było czasem głębszego pochylenia się nad pallotyńskim charyzmatem i własnym powołaniem.

▪ W tym czasie w Davos odbywało się Światowe Forum Ekonomiczne poruszające sprawy gospodarki i polityki. Spotkanie miało na celu zwrócenie szczególnej uwagi na sprawę pokoju, sprawiedliwości i dostrzeganie godności każdego człowieka.

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)