Licznik odwiedzin

17357996
Od 2011 roku
17357996

▪ 25 września, w Szwajcarskie Święto Narodowe Brata Klausa z Flüe, Przełożona Regionalna s. Raphaela Fuchs obchodziła 50 lecie życia konsekrowanego przy udziale księży Pallotynów i wspólnoty parafialnej. Uroczystość rozpoczęła się starannie przygotowanymi Nieszporami we wspólnocie w Niederuzwil, a w niedzielę sprawowana była w Gossau Msza św., której przewodniczył ks. Prowincjał Adrian Willi. Zwracając się do obecnych w kościele młodych, kaznodzieja powiedział, że tym, co liczy się w naszym życiu nie są obietnice bez pokrycia, jakie się nam czyni, lecz to, co my możemy obiecać Bogu z głębi naszych serc. Jak Brat Klaus, który dał przykład poważnego traktowania Bożych wyzwań i pełnienia woli Bożej, tak s. Raphaela “pozłociła” swoje Tak wypowiedziane 50 lat temu codziennym poświęceniem oraz troskami i radościami, których doświadczała, będąc dla wielu znakiem i przewodnikiem. S. Daniela Schumacher należała do grupy grającej na fletniach Pana, która uświetniła tę ceremonię. Wspólnota została zaproszona na aperitif oraz przyjęcie w domu parafialnym.

▪ W Bernhardzell, razem z s. Bernhilde Roos, wspólnota dziękowała Bogu za jej 98 lat życia. Dzień urodzin zgromadził całą wieś i przywoływano wiele wspomnień dotyczących początków obecności Sióstr Pallotynek w Bernhardzell. Uczczono również 95. letnią dobrą znajomą i dobrodziejkę Sióstr.

▪ Siostry ze Szwajcarii cieszyły się bardzo z odwiedzin w wakacje wielu gości,m.in.: należały do nich współsiostry z Południowej Afryki i z Niemiec.

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)