Licznik odwiedzin

17390859
Od 2011 roku
17390859

16 sierpnia 2021 r., s. Raphaela Fuchs – przełożona Delegatury w Szwajcarii obchodziła jubileusz 60-lecia profesji zakonnej. Podczas jubileuszowej liturgii w Uroczystość Wniebowzięcia NMP wyraziłyśmy wdzięczność Bogu za łaskę życia i powołania s. Raphaeli. Dziękowałyśmy również Czcigodnej Jubilatce za jej lojalną i wytrwałą służbę dla naszego Zgromadzenia. Siostrę Raphaelę polecamy Bożemu prowadzeniu i zawierzamy Bożej Opatrzności.

Jako młoda dziewczyna s. Raphaela podjęła decyzję, by żyć jako Pallotynka Misjonarka. Nowicjat Siostra odbyła w Niemczech. Przez wiele lat pracowała jako pielęgniarka w naszej klinice w Niederuzwil w Szwajcarii. Do dziś pełni funkcję przełożonej wspólnoty Delegatury. Życzymy s. Raphaeli dużo zdrowia i siły, płynącej z doświadczenia obecności Pana Boga każdego dnia.

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)