Licznik odwiedzin

17357871
Od 2011 roku
17357871

Od najmłodszych lat wiedziałam jak bardzo św. Józef i Maryja są sobie bliscy: ewangeliczna opowieść o Bożym Narodzeniu, kolędy, żłóbek – wszystko mówiło do mnie w sposób wyjątkowy. Dzieci – wiadomo – mają swoją logikę i wyobraźnię i prawie zawsze rozumieją więcej niż potrafią wyrazić słowami.

Mój młodszy brat ma na imię Józef, ja jestem Maria. Pamiętam z dzieciństwa jedno wydarzenie. Odwiedziliśmy starszą Panią, której wyznałam, że pobieramy się z bratem, bo jesteśmy: Józef i Maryja. Możecie sobie wyobrazić reakcję tej starszej kobiety! To wydarzenie, dziecinnie naiwne, jest jednak znakiem, że już od dziecka widziałam Józefa tylko z Maryją.

Dziś bardzo poruszył mnie fakt, że papież Franciszek ogłosił Rok św. Józefa! Józef jest często opisywany jako człowiek cichy i potrafiący dostosować się do wszystkiego. Myślę, że przez taką interpretację nie do końca jesteśmy sprawiedliwi wobec św. Józefa – człowieka prawego, głębokiego i wierzącego.

Kiedy modlę się słowami pierwszego rozdziału Ewangelii Mateusza, to wprost słyszę, jak Maryja i Józef rozmawiają ze sobą. Oboje byli posłuszni Słowu Boga. Tak działają nasze relacje, te wertykalne i horyzontalne muszą się nawzajem przenikać, by owocować życiem. Tak było z Józefem i Maryją… dlatego są dla mnie wzorem dialogu i zasłuchania w Słowo Pana!

Sr. Maria Dörig/ Szwajcaria

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)