Licznik odwiedzin

17357921
Od 2011 roku
17357921

                                      Foto: S. Maria Dörig, Switzerland

BRIGTHON to mały chłopiec mieszkający w naszej miejscowości. Jego rodzice są ze Sri Lanki. Nasza wspólnota opiekuje się nim kilka godzin w tygodniu w czasie, gdy jego ojciec jest w pracy, a mama uczy się w szkole językowej.

Spójrzmy na zdjęcie: co mały chłopczyk robi w naszej kaplicy?

Wywraca książki do góry nogami! Wydaje się jednak robić to według jakiegoś porządku. Pracuje z całą powagą i zaangażowaniem i wygląda na szczęśliwego.

Kiedy w naszym życiu, czy w ogóle w świecie, rzeczy/sprawy "stają na głowie", może nas to zaniepokoić lub nawet przestraszyć. Takie doświadczenie może też być dla nas wezwaniem do przebudzenia się i zadania paru podstawowych pytań:

Co niesie mnie w moim życiu?

Co jest naprawdę ważne?

Dla czego/kogo warto poświęcić życie?

Jakie nadzieje są zwodnicze, a które ponadczasowe?

Dziękuję, drogi Brigthonie, za Twoje przesłanie!

1 Kor 13, 12- 13:

“Teraz widzimy jakby w zwierciadle, niejasno; wtedy zaś [zobaczymy] twarzą w twarz: Teraz poznaję po części, wtedy zaś poznam tak, jak i zostałem poznany. Tak więc trwają wiara, nadzieja, miłość - te trzy: z nich zaś największa jest miłość”.

 

S. Maria Dörig sac

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)