Licznik odwiedzin

17356632
Od 2011 roku
17356632

"Przypatrzcie się liliom na polu, jak rosną…

Bo gdzie jest twój skarb, tam będzie i serce twoje". Mt 6

Foto: S. Maria Dörig, Switzerland

W obecnym czasie zachwycamy się wspaniałością kwiatów na  łąkach i w ogrodach.

Owoce i warzywa zapowiadają dobry urodzaj. Pogoda wydaje się być odpowiednia: ani zbyt sucho, ani zbyt mokro. I my zrobiliśmy wszystko, co powinniśmy byli uczynić: zasiew we właściwym czasie i dalsza pielęgnacja aż do zbiorów.

“BO GDZIE JEST TWÓJ SKARB, TAM I SERCE TWOJE!” Ewangelia skłania nas, by popatrzeć jeszcze głębiej. Natura dostosowuje się do każdej pogody. Zależnie od klimatu, pierwsze pąki w zimie są wystawione na mróz i pokryte lodem. 

Ernst Ginsberg powiedział kiedyś: "Ktoś kto widzi i czuje mróz i lód, wierząc, że przedtem było lato, ten faktycznie jest głupcem. I jest głupcem jeszcze większym, kiedy śni, że  lato znowu wróci. I  to wydaje się najbezpieczniejszą prawdą na ziemi".

"Przypatrzcie się liliom na polu, jak rosną: nie pracują ani przędą. Jeśli więc ziele na polu, które dziś jest, a jutro do pieca będzie wrzucone, Bóg tak przyodziewa, to czyż nie tym bardziej was, małej wiary? Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie.” Mt 6

Jesteśmy zaproszeni, by popatrzeć na nowo i głębiej na cud stworzenia.

Boże stworzenie przynosi w każdej porze roku przesłanie, że Pan Bóg wie o mnie i o nas. On zna sytuację Kościoła i całego świata, włączając troski naszego międzynarodowego Zgromadzenia.  W trosce Boga o nas mieści się też prawda, że my także czynimy wszystko, co możliwe, dla życia świata.

 

S. Maria Dörig sac

 

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)