Licznik odwiedzin

17357943
Od 2011 roku
17357943

W pierwszym tygodniu czerwca Siostry z Delegatury w Szwajcarii w ramach Wizytacji Generalnej, gościły S. Izabelę Świerad SAC, Przełożoną Generalną, oraz S. Annę Małdrzykowską SAC, Radną i Ekonomkę Generalną. Serdeczna siostrzana atmosfera, pogoda ducha i dobry humor szedł w parze z pięknym szwajcarskim krajobrazem. Siostry po raz kolejny umocniły nas świadectwem wiary i zaufania Panu oraz przeżywania codziennego życia w pokoju, wzajemnej miłości i radosnej wdzięczności.

Życie wspólnotowe 7-osobowej Delegatury w dwóch domach zakonnych i zaangażowanie apostolskie to wzruszający dar Bożej dobroci. Uprzedzająca, pełna uwagi i szacunku wzajemna służba Sióstr, wspólna modlitwa i zatroskanie pozostają świadectwem oddania i wierności do końca.  

Siostry podejmują także wiele inicjatyw apostolskich. Prowadzą regularne spotkania ze świeckimi członkami ZAK, posługują jako szafarze Najświętszego Sakramentu, prowadzą spotkania modlitwy Słowem Bożym i służą kierownictwem duchowym. Siostry są także aktywnie obecnie w życiu parafialnym między innymi uczestnicząc w cotygodniowych czuwaniach w duchu Taizé oraz w strukturach diecezjalnych, w wydziale pastoralnym.

Najstarsza Siostra z Delegatury, S. Adelhilde obchodziła 92. urodziny.

Czcigodnej Jubilatce raz jeszcze gratulujemy świetnej pamięci i jasności umysłu  oraz życzymy obfitości Bożych darów, by nie opuszczało Siostry poczucie humoru i pragnienie nieba. Wszystkim Siostrom - w modlitwie wdzięczności - wypraszajmy dar Bożego błogosławieństwa. 

cg/mps

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)