Licznik odwiedzin

17357792
Od 2011 roku
17357792

Bylebym pozyskał Chrystusa w nadziei, że upodabniając się do Jego śmierci,  dojdę jakoś do pełnego powstania z martwych. Flp 3

Alpstein, Appenzellerland, Switzerland                                        Photo: Sr. Maria Dörig

Młody Żyd przyszedł do rabina i rzekł: "Chciałbym być twoim uczniem". Rabin odpowiedział: "Dobrze, zgadzam się, ale jest jeden warunek. Chcę, żebyś mi odpowiedział: Czy kochasz Boga?" Uczeń posmutniał i zamyślił się, po czym odparł: "Czy kocham... Tego nie mogę powiedzieć".

Na to rzekł rabin: "Dobrze, jeśli więc nie kochasz Boga, to czy chociaż tęsknisz za tym, by Go kochać?” Uczeń pomyślał chwilę, po czym odparł: "Czasami czuję całkiem wyraźnie, że tęsknię za tą miłością, ale zazwyczaj tyle mam do zrobienia, że ta tęsknota rozpływa się w codzienności".

Rabin zamyślił się chwilę i pytał dalej: "Jeśli więc nie czujesz wyraźnie, że pragniesz kochać Boga, to czy chociaż  tęsknisz za tym, by mieć tę tęsknotę, by Go kochać?"

Wtedy twarz ucznia rozświetliła się i rzekł: "To jest dokładnie to, co robię. Tęsknię za tym, by mieć w sobie tęsknotę za ukochaniem Boga".

Rabin odpowiedział: "Wystarczy. Jesteś na dobrej drodze!"

Autor nieznany

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)