Licznik odwiedzin

17357871
Od 2011 roku
17357871

Ikona Chrystusa, Pallotti-Huus, Niederuzwil, Schweiz - Foto: S. Maria Dörig

 

Jakiś czas temu zadano młodym ludziom w Szwajcarii  następujące pytanie:

“Co myślisz o Jezusie Chrystusie?”

Jedna odpowiedź zrobiła na mnie głębokie wrażenie:

“Co myślę o Chrystusie?  On jest tym , który mnie trzyma!”

 

Apostoł Paweł mówi:

„Któż nas może odłączyć od miłości Chrystusowej? Utrapienie, ucisk czy prześladowanie, głód czy nagość, niebezpieczeństwo czy miecz? [Nic] nie zdoła nas odłączyć od miłości Boga, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym”. Rz 8, 35.39

Kiedy dajemy pierwszeństwo Chrystusowi we wszystkim, wtedy jesteśmy połączeni z wieloma ludźmi:

 

Wincenty Pallotti  na prośbę o regułę dla jego fundacji odpowiada:

“Waszą regułą jest Ewangelia Jezusa Chrystusa!”

 

W „Zasadach życia”, konstytucji sióstr pallotynek, Chrystus jest przedstawiony jako jednoczące centrum:

„Chrystus jest Centrum naszego życia. To On nadaje całemu naszemu istnieniu sens i znaczenie”. (ZŻ 69)

 

Ignacy Loyola mówi:

“Chrystus, którego szukam,

to moc jego zmartwychwstania i wspólnota  z jego cierpieniem”.

 

Natomiast Richard Rohr OSF, współczesny mistyk, pyta:

“Bóg, Jezus Chrystus, mieszka we mnie.  Czy ja naprawdę wiem o tym?”

 

 S. Maria Dörig, pallotynka, Szwajcaria

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)