Licznik odwiedzin

17356632
Od 2011 roku
17356632

Dnia 2 stycznia 2011 roku Rodzina Pallotyńska w Szwajcarii zgromadziła się na wspólnym świętowaniu Epifanii w domu Księży Pallotynów w Gossau. Zaproszeni byli także czlonkowie innych wspólnot zakonnych ze wschodniej Szwajcarii, a także przyjaciele i sąsiedzi. Liturgia Nieszporów zachęcała nas wszystkich do wypatrywania gwiazdy i pójścia za nią, nie odwracając się od niej z powodu różnych kłopotów i mroków naszego życia. Właściwie jesteśmy zaproszeni do tego, by zaufać prowadzeniu Boga, a także by zachęcić nasze siostry i naszych braci do pójścia tą drogą.

Uroczyste Nieszpory w kaplicy

Po liturgii zebraliśmy się na agapie przy uroczystych stołach. Obsługiwali nas bracia pallotyńscy. Ogromną radość sprawiało obserwowanie ożywionych rozmów przy stole i doświadczenie atmosfery bycia razem. Dzisiejsze przeżycie pozwoliło nam jakby dotknąć na żywo wizji Pallottiego, pozostawionej nam jako dziedzictwo i zadanie.

Agapa przy stole

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)