Licznik odwiedzin

17356567
Od 2011 roku
17356567

22 czerwca 2013 roku miała miejsce piękna uroczystość - diamentowy Jubileusz profesji zakonnej s. Hermenegild Dörig i s. Adelhilde Rumpf z Bernhardzell, naszych Sióstr Pallotynek z Delegatury Szwajcarskiej. Wspólnota zebrała sie w Gossau w Kantonie  św. Gallen.

Msza św. odprawiona została w Kaplicy św. W. Pallottiego w szkole średniej, gdzie wraz z siostrami zebrali się goście, rodzina i znajomi s. Hermenegild i s. Adelhilde.  Pośród obecnych byli przewodnicząca szwajcarskiej Rady Koordynacyjnej ZAK pani Melanie Dähler i ku radości sióstr, przyjechała także siostra Generalna Izabela Świerad wraz z Radnymi s. Marią Landsberger i s. Stella Holisz z Rzymu.

 

Uroczystej Mszy św. przewodniczył Prowincjał Pallotynów ks. Adrian Willi SAC, a w koncelebrze był również emerytowany ks. Boppard. W wygłoszonej do sióstr Jubilatek homilii ks. Prowincjał powiedział: „60 lat temu, kiedy rozpoczynałyście drogę powołania, nie myślałyście z pewnością, że staniecie się współpracownikami Boga. To było w Was bardzo osobiste i ukryte. Jednak to właśnie było to, o czym zadecydowałyście i było złożone w głębi serca, to Wasza ofiarna służba, obowiązki, słowa modlitwy i miłość niesiona bezpośrednio ludziom i światu. Znam Was jako Siostry bardzo realne, praktyczne, ludzkie, z poczuciem humoru. Waszym życiem wniosłyście piękno, zaufanie Bogu i dałyście ludziom i światu serce”

Jubilatki odnowiły swoje śluby wobec całego zgromadzenia, a całemu wydarzeniu – Liturgii,  dostojności dodała muzyka organowa wykonana przez siostrzeńca s. Hermenegild.

Po Mszy św. rozpoczęły się życzenia oraz uroczysty poczęstunek. Z kontekstu wypowiadnych słów można było odczytać jak wielkim szacunkiem są obdarowywane nasze Siostry Jubilatki. S. Izabela Świerad podziękowała ks. Prowincjałowi i wszystkim zebranym ciepłymi słowami, wyrażając wdzięczność za modlitwę w czasie Mszy św., a siostrom Jubilatkom za wierność Bogu i długie piękne, ofiarne życie w charyzmacie św. W. Pallottiego dla wspólnoty i Kościoła.

Na zakończenie s. Hermenegild w imieniu swoim i s. Adelhild podziękowała wszystkim zebranym za czas, otrzymane dobro i w sposób humorystyczny opowiedziała kilka historii z minionych lat życia zakonnego.

Jubileusz naszych Sióstr był wymownym świadectwem dla wszystkich i ukazał, że wiara i życie budowane na Bogu łączy i jest bardzo cenne.

 

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)