Licznik odwiedzin

17356660
Od 2011 roku
17356660

S. Bernhilde Roos SAC (więcej zdjęć:  Galeria zdjęciowa)

Dnia  18 czerwca s. Bernhilde Ross, nasza siostra  z Delegatury Szwajcarskiej, obchodziła 100 lat urodzin.  To nadzwyczajne  wydarzenie miało miejsce w Bernhazell, San Gallen we wspólnocie, do której Siostra należy. Uroczyste świętowanie rozpoczęło się Mszą świętą w kościele parafialnym. Eucharystii przewodniczył ks. Proboszcz Andrea Givel SAC, a współcelebrowali: ks. Prowincjał Adrian Willi, dwóch księży Pallotynów z Indii, którzy należą do wspólnoty księży Pallotynów oraz emerytowany ksiądz proboszcz z Bernhazell. Był również obecny diakon.

Wśród obecnych gości były wszystkie Siostry Delegatury Szwajcarskiej, Burmistrz P. Müller z żoną, rodzina Siostry Jubilatki, przedstawiciele Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego, wspólnota APIS oraz parafianie. W uroczystości uczestniczyły nasze Siostry z Rzymu, s. Maria Landsberger i s. Stella Holisz. S. Izabela Świerad, Przełożona Generalna, która powróciła z USA,  jeszcze tego samego wieczoru przyleciała do Szwajcarii.

Na początku Mszy św. główny Celebrans zacytował mistrza Eckharta: „Gdyby modlitwa całego naszego życia była streszczona w jednym słowie „dziękuję” – to by wystarczyło”. W tym szczególnym dniu dziękczynienia chcemy włączyć się w uwielbienie Boga, dlatego z okazji setnej rocznicy urodzin, Ksiądz wybrał do swojej homilii Psalm 100: Wykrzykujcie na cześć  Pana wszystkie ziemie,  służcie Panu z weselem… śpiewając dla Boga,  radujemy swoje serca i ubogacamy swojego ducha.

Kwartet żeński upiększał śpiewem całą Liturgię, przy akompaniamencie organów i skrzypiec. Po Mszy św. s. Daniela, przełożona z Bernhazell, zaprosiła do sali parafialnej wszystkich gości na świąteczny poczęstunek, który był urozmaicony bogatym programem artystycznym.  Wielości życzeń i humorystycznym opowieściom nie było końca. S. Bernhilde przyjmowała wszystkich bardzo radośnie, poświęcając każdemu odpowiedni czas.

Pan Burmistrz Müller przypomniał krótką historię przyjazdu Siostry, która przybyła do Bernhazell w 1944 roku z całym - a równocześnie - niewielkim dobytkiem. Tę opowieść s. Bernhilde przerywała i uzupełniała swoimi komentarzami, co podsumował Pan Burmistrz, mówiąc: widzicie Państwo jaką Siostra jeszcze ma wspaniałą pamięć.

S. Maria Lansberger uroczyście przeczytała przesłanie Siostry Generalnej skierowane do Siostry Solenizantki i wręczyła błogosławieństwo Papieża Franciszka napisane specjalnie na tę okazję. Ks. Prowincjał Adrian skomentował Ps. 100 z homilii ks. Andrzeja, że:  wszystkich Psalmów jest 150, więc co roku w uroczystość urodzinową możemy dedykować Siostrze  kolejny.

Dwie siostrzenice s. Bernhilde przygotowały rodzinną historię i przedstawiły ją w slajdach. Na zakończenie opowieści podziękowały Cioci-Siostrze za towarzyszenie im w modlitwie każdego dnia i aktywne uczestniczenie w wydarzeniach rodzinnych.

W dalszej kolejności na scenie pojawiła się czwórka rodzeństwa, która na wózku drabinowym przywiozła wspaniały olbrzymi tort oraz wyśpiewała urodzinowe życzenia w języku włoskim, angielskim i niemieckim. Niespodzianką było pojawienie się na scenie grupy 70. letnich „przedszkolaków”, których przedszkolanką kiedyś była s. Bernihilde.  Przyszli, aby złożyć swojej umiłowanej siostrze urodzinowe życzenia. Każdy z nich podchodził do Jubilatki z prezentem i przypominał się ze szczególnych momentów życia tych beztroskich lat. Wielu z nich siostra rozpoznawała i dodawała swój oryginalny i humorystyczny komentarz.

Kwartet szwajcarskich kobiet ubrany w stroje regionalne upiększał uroczystość swym ludowym śpiewem, a orkiestra fletni pana, do której należy s. Daniela, zadedykowała Siostrze Jubilatce mały muzyczny koncert, któremu cały czas żywo dyrygowała sama s. Bernhilde.

Świąteczne przyjęcie oraz radosna atmosfera sprawiły, że ten dzień stał się świętem dziękczynienia Bogu za długie lata i błogosławione życie s. Bernhilde, która jeszcze dzisiaj cieszy się dosyć dobrym zdrowiem i apetytem oraz jest pełna humoru i radości. Włada doskonale językiem angielskim i czasami służy za tłumacza. Jest Promykiem, który ubogaca nie tylko wspólnotę, ale i najbliższe otoczenie.  Ad multos annos!

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)