Licznik odwiedzin

17392427
Od 2011 roku
17392427

Kilka dni temu s. Izabela Świerad, Przełożona Generalna, i s. Józefina D'Souza, Radna Generalna, wróciły z Rwandy, kraju w sercu Afryki, nazywanego Królestwem Wielkich Jezior i Tysiąca Wzgórz. Celem podróży było towarzyszenie naszym siostrom podczas ich pierwszej Kapituły Regionalnej i wspólne świętowanie utworzenia nowej Regii Sióstr Misjonarek Pallotynek pw. Naszej Pani z Kibeho.

Czytaj więcej...

My, szesnaście Sióstr Pallotynek Misjonarek, od 16 lutego br. jesteśmy zebrane na II Kapitule Regionalnej Regii Rwanda/ Kongo pw. “Matki Bożej z Kibeho”. Cieszymy się, że są z nami s. Stella Holisz i s. Josephina D’Souza - Radne Generalne z Rzymu, a także s. Bernadeta Turecka, Prowincjalna Provincji Polskiej. Temat Kapituły to: W wierności Chrystusowi ożywiajmy wiarę i rozpalajmy miłość wśród nas i pośród innych.

Czytaj więcej...

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)