Licznik odwiedzin

17356410
Od 2011 roku
17356410

W marcu 2019 roku, trzy Siostry Misjonarki Apostolstwa Katolickiego: s. Catherine Nikuze, s. Perpétue Nyiramahoro and s. Josephine Magnifique Barahinyuza Nyirandaboneye pochodzące z Regii Rwanda/ Kongo) przyjechały do Quistinic we Francji, by rozpocząć tam nową misję. Quistinic to miasto zamieszkałe przez 1500 osób, znajdujące się w regionie Bretanii, w północno-zachodniej Francji, 400 km od Paryża.

Czytaj więcej...

Dnia 1 lutego we Wspomnienie Matki Bożej z Lourdes, w Rwandzie w Kibeho, w cieniu sanktuarium Matki Słowa, rozpoczęła się nasza 3 Kapituła Regionalna.

Galeria zdjęciowa

.Temat kapituły został zaczerpnięty z Ewangelii według św. Jana: Trwajcie w mojej miłości. Kapitule przewodniczy S.M. Izabela Świerad SAC – Przełożona Generalna, która w sobotnie popołudnie uroczyście otworzyła posiedzenie. Na Kapitule jest obecnych 16 członkiń, wśród nich jest również S.M. Anna Małdrzykowska SAC – Radna Generalna.

Czytaj więcej...

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)