Licznik odwiedzin

17391489
Od 2011 roku
17391489

▪ Kościół w Rwandzie  głęboko przeżywał smutną wiadomość o śmierci księdza Biskupa Augustina Misgago, biskupa diecezji Gikongoro, Kibeho. Nagła śmierć nastąpiła rano, gdy ks. Biskup przyjmował ludzi w swoim biurze. To On zaprosił księży Pallotynów i siostry Pallotynki do pracy w Sanktuarium Matki Bożej w Kibeho. Zawsze był bliskim przyjacielem i interesował się pracą oraz wspomagał nasze siostry w różnorodnym apostolstwie.

▪ Błogosławieństwem dla Kościoła i okazją do wspólnego świętowania dla wszystkich wiernych jest nowy ks. Biskup Vincent Harolimana z diecezji Ruhengeri.

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)