Licznik odwiedzin

17391543
Od 2011 roku
17391543

▪ Trzy nowicjuszki z Tanzanii: Adria, Lyliane i Mary przybyły do Rwandy 15 lipca na praktyki apostolskie. Ich Mistrzyni, s. Adela Mnyambii, pozostała z nimi przez pierwszy tydzień. Odwiedziły one wspólnoty w Masaka, Gikondo, Ruhango i Kibeho. Chętnie pracowały z dziećmi w przedszkolu i pomagały w ośrodku zdrowia. W Kibeho pomagały przy Sanktuarium Matki Bożej i w ośrodku dożywiania.  Na zakończenie wizyty, w Domu Nowicjatu dzieliły się swym doświadczeniem z nowicjuszkami z Rwandy i modliły się razem z nimi.Nowicjuszki łatwo się przystosowały i szybko się uczyły, mimo ograniczeń językowych. Wracając do Tanzanii 5 września uwielbiały wszechmogącego Boga, że wybrał je jako pionierki w nawiązanej niedawno współpracy pomiędzy Rwandą i Tanzanią.

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)