Licznik odwiedzin

17392475
Od 2011 roku
17392475

▪ Zarząd Regionalny wraz z siostrami wybrał się z pielgrzymką do Kibeho, gdzie odbyła się I Kapituła Regionalna, aby przenieść z naszego domu figurę Matki Bożej do Masaka – do domu Regionalnego. Pielgrzymka rozpoczęła się uroczystym pobłogosławieniem figury i następnie podczas drogi nawiedzane były wszystkie nasze domy - wspólnoty. Tak więc siostry wraz z figurą Matki Bożej powędrowały do Ruhango, gdzie tamtejsza wspólnota sióstr, nowicjuszek i postulantek radośnie przyjęły Matkę Bożą modlitwą, tańcem i kwiatami. Również wspólnoty sióstr z Gikondo i Masaka wyraziły swoją ogromną radość. Każda siostra przełożona domu wręczyła siostrom Dekret I Kapituły Regionalnej w czasie uroczystego nabożeństwa. Na zakończenie pielgrzymki ks. Romuald Uzabumwana SAC, Przełożony Regionalny odprawił uroczystą Mszę św. W wygłoszonej homilli zwrócił uwagę na trzy istotne słowa z życia Maryi: Fiat, Magnificat i Stabat.

▪ 6 kwietnia  jedenaście postulantek wraz z s. Consolee Mukayirabuka, przeprowadziły się z Ruhango (Rwanda) do nowego domu dla postulantek w Goma (Congo). Siostra Przełożona Regionalna s. Bellancila Mukandahiro towarzyszyła postulantkom w tym historycznym momencie, ponieważ do tej pory Ruhango zawsze związane było z postulatem.

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)