Licznik odwiedzin

17392286
Od 2011 roku
17392286

Dnia 1 lutego we Wspomnienie Matki Bożej z Lourdes, w Rwandzie w Kibeho, w cieniu sanktuarium Matki Słowa, rozpoczęła się nasza 3 Kapituła Regionalna.

Galeria zdjęciowa

.Temat kapituły został zaczerpnięty z Ewangelii według św. Jana: Trwajcie w mojej miłości. Kapitule przewodniczy S.M. Izabela Świerad SAC – Przełożona Generalna, która w sobotnie popołudnie uroczyście otworzyła posiedzenie. Na Kapitule jest obecnych 16 członkiń, wśród nich jest również S.M. Anna Małdrzykowska SAC – Radna Generalna.

W niedzielę Siostry przeżywały dzień skupienia. Konferencje wygłosił ks. Eugene Niyonzima SAC – Przełożony Prowincjalny Prowincji Sw. Rodziny. Sesje poniedziałkowe dotyczyły raportów z Regii, komisji formacyjnej oraz raportów ze wspólnot.

Pracy Kapituły sprzyja obecność miejsca objawień Matki Bożej, piękny rwandyjski krajobraz, wspólna modlitwa oraz dobra, siostrzana atmosfera.

Módlmy się za nasze Siostry z Regii Rwandyjskiej, aby trwając w miłości Jezusa, były apostołami Jego miłosierdzia. W najbliższy piątek Siostry kapitulne wybiorą nową Przełożoną Regionalną i nowy zarząd.

Z serdecznym pozdrowieniem, z samego serca Afryki.

 

S.Anna Maldrzykowska, SAC

 

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)