Licznik odwiedzin

17392551
Od 2011 roku
17392551

 

28 grudnia 2016 r., w Ugandzie, miało miejsce uroczyste otwarcie nowego domu Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego. Uroczystości inauguracyjnej przewodniczył, w obecności S.M. Marty Litawy – Wikarii Regionalnej i S.M. Cecylii Bimenyimany – Radnej Regionalnej oraz Sióstr nowej wspólnoty,  JE Ks. Biskup J. B. Kaggawa – Biskup diecezji Masaka. Nowa wspólnota Sióstr: S.M. Odetta Musabyimana – Przełożona, S.M. Rosa Nyirahabimna i S.M. Console Mukayirabuka, została powitana przez parafian oraz członków ZAK podczas Mszy św.

 

Najświętszy Sakrament został po raz pierwszy umieszczony w tabernakulum, a  wszystkie sprawy administracyjne oraz klucze do nowego domu przekazano Przełożonej wspólnoty.

Bogu niech będą dzięki za obecność Sióstr Pallotynek w diecezji Masaka. Jak mówił św. W. Pallotti sam nic nie mogę, z Bogiem mogę wszystko, my również chcemy czynić wszystko z miłości do Boga.

 

Więcej: zobacz zdjęcia w załączniku (Galeria zdjęciowa).

 

Fr. Eugene Kalyango

Ksiądz diecezji Masaka i koordynator ZAK w Ugandzie.

 

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)