Licznik odwiedzin

17390116
Od 2011 roku
17390116

W Jekaterinburgu, w parafii św. Anny, w Uroczystość Bożego Ciała odbyła się Pierwsza Komunia święta dzieci. Do Komunii przystąpiło 11 dzieci. Po przerwie spowodowanej pandemią było to bardzo oczekiwane wydarzenie.

Dzieci przygotowywała S.M. Irina Cziczerowa. Dzieci przez ostatnie 2 lata co tydzień miały zajęcia w świetlicy. W czasie, kiedy spotkania były ograniczone z powodu lockdownu, zajęcia odbywały się w domu i były prowadzone przez rodziców, którzy otrzymywali od s. Iriny materiały do poprowadzenia spotkania.

Czas przygotowania nie był łatwy. Wymagał zdyscyplinowania i zaangażowania całej rodziny. Już po uroczystości, przy wspólnej herbacie rodzice chętnie dzielili się własnymi przeżyciami, związanymi z przygotowaniem swoich dzieci. Mówili, że ten czas mobilizował wszystkich do pogłębienia własnej wiary i wiedzy oraz refleksji nad autentycznością życia i chrześcijańskiego świadectwa w rodzinie i pracy. Dzieci przed I Komunią św. miały egzamin, który przeprowadził ks. Proboszcz Anton Gsiel, w czasie, którego dzieci okazały znajomość wydarzeń biblijnych i podstaw wiary. 

Z radością obserwowałam, jak dzieci zmieniały się podczas dwuletniej formacji. To niezwykłe świadectwo móc zobaczyć, jak było 9 i 12 latkowie wypowiadają się w temacie wiary, jej obrony i dzielą się własnymi przemyśleniami i osobistym doświadczeniem.

Przedłużeniem Uroczystości była procesja z Najświętszym Sakramentem do czterech ołtarzy, które wcześniej były przygotowane i udekorowane przez parafian. Dzieci, które po raz pierwszy w pełni uczestniczyły w Eucharystii, szły w procesji w uroczystych strojach, a dziewczynki sypały kwiatki. Dzieci od swoich rodziców otrzymały Pismo Święte, a od parafii – pamiątkę I Komunii Świętej. Po procesji i podziękowaniach dzieci i rodzice udali się do świetlicy na wspólną agapę. Pizza, lody dopełniły radości tego dnia.

Módlmy się, żeby to wydarzenie I Komunii św. nie tylko zostało pięknym dniem w pamięci, ale owocowało w życiu dzieci, rodziców i całej parafii umocnieniem wiary oraz wzrostem nadziei i miłości.

S.M. Irina

 

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)