Licznik odwiedzin

17356410
Od 2011 roku
17356410

Do zajęć katechetycznych w tym szkolnym roku przystąpiły tylko dzieci, które przygotowują się do pierwszej spowiedzi i Komunii Świętej. Jest to spora grupa, około 15 osób, ponieważ w zeszłym roku w związku z pandemią I Komunia św. była odroczona. Po rozpoczęciu zajęć we wrześniu ubiegłego roku dzieci chętnie zaczęły chodzić na spotkania i aktywnie uczestniczyć w przygotowaniu. Ale trwało to niedługo, bo już od listopada zajęcia trzeba było odwołać. Zajęcia przyjęły formę przygotowania w domu przez rodziców.

Na początku były przeprowadzane rozmowy z rodzicami, był omawiany temat katechezy i później w tygodniu rodzice same prowadzili rozmowy i spotkanie ze swoimi dziećmi. Było to bardzo ciekawe doświadczenie, bo nie tylko pobudzało rodziców do odpowiedzialności, ale również przypominało o obowiązku wychowania swoich dzieci w wierze. Ja przygotowywałam konspekt zajęć, który przesyłałam każdej rodzinie do domu. I oczywiście pozostawało pytanie - czy rzeczywiście rodzice zaangażują się w prowadzenie domowej katechezy? Trudno uzyskać odpowiedź. Cieszy jedynie to, że katecheza dociera nie tylko do dzieci, ale także do rodziców.

Od marca znów rozpoczęły się spotkania z dziećmi w szkole niedzielnej. Dzieci bardzo się ucieszyły, że mogą się ze sobą spotkać, porozmawiać i poznawać Pana Boga. Ja ucieszyłam się z tego, że po rozmowach z dziećmi widać było owoce domowej pracy z rodzicami i naszych wcześniejszych spotkań. Czas lockdownu nie minął na daremnie. Dzieci myślą i pamiętają! I chociaż czasu do I Komunii św. nie zostało zbyt dużo (Pierwsza Komunia jest planowana na Uroczystość Bożego Ciała), to mam nadzieję, że katecheza zaowocuje i będziemy już w tym roku celebrować uroczystą Mszę świętą z dziećmi w wymiarze ich pełnego udziału. Polecam modlitwie Sióstr dzieci, ich rodziców i siebie, żebyśmy przeżyli ten czas spotkań z największą korzyścią dla dzieci.

S.M. Irina Cziczerowa SAC

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)