Licznik odwiedzin

17391597
Od 2011 roku
17391597

Adwent powoli dobiega końca i podobnie jak w wielu innych miejscach na świecie, jest inny niż zwykle. Naszą wspólnotę w Jekaterynburgu (Rosja) tworzą obecnie dwie Siostry. Po wielu latach wróciła do Polski S.M. Agata Browarczyk SAC. Niestety, w związku z tym, że zewnętrzne granice Rosji są zamknięte ze względu na Covid-19, do naszej wspólnoty nie dołączyła jeszcze S.M. Dorota Szubstarska SAC, która miała przyjechać we wrześniu. Tymczasem czekamy i modlimy się o najszybszy i bezpieczny przyjazd Siostry.

Pandemia wpływa na nasze życie wspólnotowe, osobiste i parafialne. Jekaterinburg jest ogromnym miastem, liczącym około półtora milionów mieszkańców. Nie wszyscy jednak zachowują zalecane ograniczenia i restrykcje sanitarne. W naszej parafii pw. św. Anny staramy się o zachowanie dystansu społecznego podczas Liturgii, noszenie maseczek i powstrzymanie się od uczestnictwa we Mszy św. ludzi starszych, poniżej 65 roku życia.

Od września, zgodnie z harmonogramem roku szkolnego, rozpoczęła się katecheza dla dzieci i dorosłych. Niestety w połowie listopada sytuacja zmusiła nas do odwołania zajęć aż do stycznia. Znalazłyśmy jednak małe rozwiązanie. Systematycznie przygotowujemy tematy dla dzieci i przekazujemy je rodzicom na spotkaniach online, aby oni mogli prowadzić katechezę w domu.

Co roku w naszej parafii, na początku Adwentu i tuż przed Świętami, odbywa się jarmark bożonarodzeniowy, przygotowywany przez parafian. Zebrane fundusze przeznaczone są na katechezę dzieci w świetlicy parafialnej oraz na wakacyjny wyjazd formacyjno-rekreacyjny. W tym roku odbył się jedynie jarmark adwentowy. Świąteczny, z obawy przed pandemią, został odwołany.

Poza tym życie parafialne, liturgia i sakramenty, są sprawowane w zwykłym porządku. Niestety tylko osób obecnych w kościele jest coraz mniej.

S. Irina Cziczerowa SAC/ Rosja

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)