Licznik odwiedzin

17357123
Od 2011 roku
17357123

 

W dniach 8-11 października w Rosji, w Nowosybirsku (Diecezja Przemienienia Pańskiego), odbyło się coroczne spotkanie formacyjne dla księży i sióstr. Tym razem z naszej wspólnoty w Jekaterynburgu uczestniczyła w nim tylko s.Irina Cziczerowa. W tym roku tematem spotkania była  "Duszpasterska praca z młodzieżą". W spotkaniu uczestniczyło okolo 80 osób - księży i sióstr pracujących w diecezji. Obecny był także ks. Biskup Józef Werth, ordynariusz nowosybirski

Jak zwykle na spotkanie byli zaproszeni specjaliści z różnych dziedzin. O. Adam Żak SJ, doktor filozofii, odpowiedzialny za Centrum Ochrony Dziecka przy Akademii Ignatianum w Krakowie, w pierwszym dniu spotkania wprowadził uczestników w temat "Przemoc seksualna wobec dzieci, pedofilia". W drugim dniu na spotkanie był zaproszony p. Roman Bykow, docent i wykładowca Uniwersytetu Tomskiego. Przedstawił on wykład "Obraz współczesnej młodzieży a współczesne badania". Potem doświadczeniem katolickiego wychowania dzieci i młodzieży podzieliła się rodzina Rybackich z miasta Tomsk. Trzeciego dnia doświadczeniem duszpasterskiej pracy z młodzieżą podzielił się ks. Jaroslaw Mitszak, który przez długie lata był odpowiedzialny za duszpasterstwo młodzieży w Diecezji. Ostatniego dnia uczestnicy, podzieleni na grupy, pracowali nad sprawami ekonomicznymi.

 

To były dni intensywnej pracy, pochylania się nad problemami duszpasterskimi, dzielenia się pozytywnym doświadczeniem, ale też nie zabrakło czasu na odpoczynek i spotkania między uczestnikami. W tym roku po raz pierwszy w spotkaniu uczestniczyli Księża Pallotyni - ks. Jan Wysocki SAC i ks. Siergiej Bildzis SAC, którzy od sierpnia 2018 r. rozpoczęli misję w Czelabińsku.

 

Spotkanie odbywało się w miejscu wypoczynkowym na brzegu zwanym potocznie Obskije Morze. Jest to bardzo piękny teren niedaleko Nowosybirska, wśród lasu i blisko morza. Pogoda była słoneczna, więc podczas przerw niektórzy wyruszali w drogę, by pozwiedzać przepiękne okolice. 

S. Irina Cziczerowa SAC

 

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)