Licznik odwiedzin

17391597
Od 2011 roku
17391597

Dnia 17 maja br. w Jekaterynburgu, w naszej uralskiej parafii, miało miejsce ważne dla nas wydarzenie, które zgromadziło wielu parafian. Gościliśmy JE Księdza Kardynała Gerharda Ludwika Mullera z Watykanu, który w drodze do Tobolska zatrzymał się w Jekaterynburgu. Tego dnia, jak w każdy czwartek, po Mszy św. i nieszporach było wystawienie Najświętszego Sakramentu. Tym razem jednak nieco dłuższe, bo samolot, którym miał przylecieć ks. Kardynał, opóźniał się. Jednak to nie miało wpływu na radosną atmosferę oczekiwania na tak niezwykłego gościa. Najważniejsze było dla nas to, że ks. Kardynał dotarł do naszego kościoła. Towarzyszył mu jego osobisty sekretarz ks. Sławomir Śledziewski i ks. Dariusz Stańczyk, proboszcz z Tobolska.

Po przywitaniu każdy mógł osobiście pozdrowić naszego gościa, który nie krył radości ze spotkania z nami. Na zakończenie ks. Kardynał udzielił nam uroczystego błogosławieństwa. Spotkanie zostało utrwalone na fotografiach, które będą nam przypominać rodzinną atmosferę tamtych chwil.

„Sprawczynią” tego wielkiego poruszenia na Syberii była Matka Boża, która w swojej pielgrzymującej kopii figury fatimskiej przyleciała z Polski do Tobolska, aby tam pozostać. Nasz zacny gość zatrzymał się u nas przejazdem, aby następnego dnia, w piątek 18 maja, uroczyście powitać przybywającą Matkę Bożą, a w niedzielę Zesłania Ducha Świętego, 20 maja, poświęcić korony, które zdobią figurę Maryi.

Wydarzenie to zbiegło się z 98. rocznicą urodzin św. Jana Pawła II, którego figura już wcześniej znalazła sie w tobolskim kościele. Wierny syn, mający w papieskim herbie zawołanie TOTUS TUUS,  doczekał się przybycia swej ukochanej Matki.

Siostry z Jekaterynburga

 

                                                                                                        

Sisters from Yekaterinburg

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)