Licznik odwiedzin

17683124
Od 2011 roku
17683124

▪ W Woronowie w ciągu roku szkolnego siostry prowadzą formację dzieci i młodzieży w takich grupach jak schola, ministranci, Mały i Młody Apostoł, Wspólnoty Wieczernikowe. Zwieńczeniem pracy całego roku są Wakacje z Bogiem i Rekolekcje WW. W lipcu i w sierpniu siostry przeprowadziły siedem wakacyjnych turnusów, w których wzięło udział około 200 dzieci i 100 młodzieży. Tematem Wakacji z Bogiem było życie i działalność bł. Jana Pawła II, osoby bardzo bliskiej białoruskiej młodzieży. Poprzez konferencje, filmy, świadectwa można było jeszcze głębiej spojrzeć na jego drogę do świętości. Wspólnoty Wieczernikowe realizowały swoje tematy w zależności od stopnia formacji. Cieszy bardzo to, że młodzież z Woronowa, która przez wiele lat uczestniczyła w formacji, a obecnie studiuje lub pracuje, nadal szuka możliwości udziału w rekolekcjach lub przynajmniej w dniach skupienia.

W Woronowie (na Białorusi), staramy się robić to, na co pozwala aktualna sytuacja. Prowadzimy systematyczną katechezę, tylko w mniejszych grupkach. W związku z tym lekcji jest więcej. Ze względu na przedłużone przerwy międzylekcyjne, religia zaczyna się później niż zwykle. To w naszej sytuacji – dwuosobowej wspólnoty, stwarza konieczność wyjątkowej uwagi o zachowanie wspólnotowych modlitw. Cieszymy się jednak, że dzieci mają możliwość uczestniczenia w religii, bo poprzedni czas ścisłej kwarantanny wielu oddalił od Pana Boga i Kościoła. Dzieci stęsknione wiary, mobilizują teraz swoich rodziców.

Czytaj więcej...

Twitter Papieża Franciszka